VolverEmociones Flamencas
 THE SOUL             Julia Grecos

THE SOUND           Paco Salmerón
 

THE ECHOS           Teresa Cañada

          Cristina Garrido

          Isabel Aznar
                   Marisa López

THE WHISPER OF THE LIGHT
                    Entire company

THE VOICE OF THE CASTANETS
Soleá                                                                       

THE ECHO OF THE SOUL
Samiotisa                       Entire company

The White Scarf                                                   Julia Grecos
                                                               Teresa Cañada

THE RHYTHM OF THE COLMAO
Jaleo                                                                    Entire company

  

Cantiñas                                                               Cristina Garrido
                                                                             Isabel Aznar
                                                                               
              

Fandangos de Huelva                                            Entire company
                                                                               

THE LAMENT OF THE MINES 
Shosholoza                                                            Entire company

Tarantas / Taranto                                                Julia Grecos

THE SOUND...
Soleá por Bulerías                                                  Entire company